" />

Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:[email protected] & [email protected]

Home>Archive>1987年第6卷第4期

3.Field Application of Romanomermis yunanensis

PENG Yufang, SONG Jinzhang, TIAN Guangzhao

[Abstract]    [Download]

10.Common Knowledge to Locust Classification

ZHENG Zhemin, LIAN Zhenmin

[Abstract]    [Download]

11.

WANG Fuzhen

[Abstract]    [Download]

12.

HUANG Mingxian

[Abstract]    [Download]

13.

AN Jiyao1, YU Yixin1, WEN Xinmin2

[Abstract]    [Download]

14.

XIANG Bangcheng

[Abstract]    [Download]

15.

XUE Ruide

[Abstract]    [Download]

16.

QIU Jinbo1, NI Tao2, XU Xiandian2, YAO Chaoqun2, NING Changxiu2

[Abstract]    [Download]

17.

YAN Anhou

[Abstract]    [Download]

18.

ZHANG Wendi

[Abstract]    [Download]

19.

JIANG Changfu1, HAN Jiajun1, YANG Dunjing2, FU Keling2, DUAN Zhongxin2

[Abstract]    [Download]

20.

LAI Conglong

[Abstract]    [Download]

21.

HU Xiang

[Abstract]    [Download]

22.

WANG Pixian1, WANG Xine2, XU Xingqiang1

[Abstract]    [Download]

23.

LUN Zhaorong

[Abstract]    [Download]

24.

TANG Anke, FENG Youyu

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2020 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology
海南体彩飞鱼开奖直播